Regulamin sklepu internetowego www.ketomarket.pl.

I. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Właścicielem sklepu internetowego jest Tranzyt Spray Elżbieta Ansilewska, 66-004 Zielona Góra, Ul. Sucha 51, NIP 929 003 05 04, REGON 080109298 zwany dalej Sprzedającym.

2. Klient składający zamówienie, zwany jest w dalszej części regulaminu Kupującym.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Kupujących, korzystających ze Sklepu Internetowego www.ketomarket.pl. Zmiany nie dotyczą tych Klientów, którzy zawarli umowę kupna.

4. Adres do korespondencji.

Tranzyt Spray Elżbieta Ansilewska
66-004 Zielona Góra
Ul. Sucha 51
tel. 601 180 144
NIP 929 003 05 04
REGON 080109298

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

 • 90 1140 2004 0000 3202 8061 7608

5. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej kontakt@ketomarket.pl lub na numer telefonu 601 180 144. Reklamacje należy kierować na adres kontakt@ketomarket.pl. Kontakt telefoniczny z obsługa sklepu jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.

6. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.ketomarket.pl.

II.OFERTA SKLEPU.

1. Oferta prezentowana na stronie jest oferta handlową.

2. Momentem zawarcia umowy jest moment przyjęcia oferty Sklepu przez Kupującego co następuje przez złożenie zamówienia w sposób określony w pkt III.

3. Prezentowane ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako oddzielna pozycja w koszyku.  Informacja o cenie przesyłki jest podawana przed zawarciem umowy sprzedaży.

4. Do każdego wysyłanego zamówienia załączymy dowód doręczenia, następnie fakturę.

III. ZAMÓWIENIA.

1. Domniemywa się, że Użytkownik sklepu internetowego zapoznał się z treścią regulaminu przed złożeniem zamówienia, co potwierdza zaznaczeniem w odpowiednim miejscu formularza, podczas skladania zamówienia. Kolejnym potwierdzeniem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest naciśnięcie przycisku „Kupuję i Płacę”.

2. Zakupów w sklepie internetowym mogą dokonywać tylko osoby posiadające w polskim prawie zdolność do czynności prawnych.

3. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia oraz wybrania sposobu zapłaty i dostawy towaru.

4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia telefonicznie lub w formie elektronicznej.

5. Sklep www.ketomarket.pl, zastrzega sobie, w razie wątpliwości, prawo do weryfikacji zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku braku możliwości kontaktu i weryfikacji zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia.

6. Zamówienie ze stanów magazynowych realizujemy najpóźniej w piątym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, jednak w 99% przypadków wysyłka ma miejsce w ciągu 24 godzin.  W przypadku wybrania towaru, który posiada adnotację ” produkt dostępny na zamówienie” – okres dostawy może wydłużyć sie do 7 dni roboczych.

7. W przypadku, gdy ze względu na brak zamówionego towaru, skompletowanie zamówienia nie jest możliwe w ustalonym terminie, Kupujący zostanie powiadomiony o niekompletności zamówienia. Ponadto zostanie poinformowany o możliwości jego zrealizowania w terminie późniejszym lub terminie normalnym ale z niekompletną jego realizacją oraz możliwością jego anulowania.

8. W razie podjęcia decyzji przez Kupującego (gdy Sklep nie jest w stanie skompletować całego zamówienia) o realizacji części zamówienia, pozostała część kwoty (w przypadku przedpłaty) zostanie mu zwrócona na wskazany rachunek.

9. W razie podjęcia przez Kupującego decyzji o rezygnacji z zamówienia( w przypadku gdy sklep nie jest w stanie skompletować całego zamówienia) cała kwota zostanie zwrócona Kupującemu (w przypadku przedpłaty) na rachunek przez niego wskazany.

10. Zamówiony towar jest wysyłany do Kupującego niezwłocznie po jego skompletowaniu, a w przypadku wybrania płatności przelewem po uznaniu naszego rachunku (przy płatności przez Paynow potwierdzenie płatności otrzymujemy w ciągu 20 min).

IV. WYSYŁKA TOWARU

1. Wysyłki realizowane są tyko w dni robocze.

2. Wysyłka towaru z magazynu jest realizowana od 1 do 5 dni roboczych. Wysyłka towarów „na zamówienie” od 3 do 7 dni roboczych.

Dostępne sposoby dostawy zamówionych produktów:

 • Kurier INPOST (nie mamy wpływu na godziny doręczenia paczek przez kuriera. Kurier nie ma obowiązku dzwonić do klienta przed doręczeniem paczki) – dostawy realizowane są wyłącznie za pośrednictwem w/w firmy kurierskiej.
 • Paczkomaty INPOST

Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

V. KOSZTY DOSTAWY.

1. Koszty przesyłki pokrywa Kupujący.

 • Kurier INPOST
  • przedpłata na konto: 16 zł
  • pobranie: 19,90 zł

  W przypadku wybrania opcji dostawy „za pobraniem”, zgodnie z obowiązującym prawem, klient zobowiązuje się do odebrania przesyłki i zapłacenia wykazanej w zamówieniu ceny. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Klienta ( Zamawiającego z obowiązkiem zapłaty) i jej zwrot przez kuriera do Sklepu, Sprzedawca naliczy koszty przesyłki w obie strony, w wysokości 35.9 zł ( – zgodnie z obowiązującymi w Sklepie kosztami wysyłki)

 • Paczkomaty INPOST
  • przedpłata na konto: 12,98 zł
  • pobranie: 16 zł

VI. FORMY PŁATNOŚCI.

1. Za zamówienie można zapłacić w następujący sposób.

Przelew przez serwis „Paynow”- serwis ten umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

”Mastercard

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A

VII. REKLAMACJE I ZWROTY.

1. Klient ma prawo zwrócić towar w ciągu 14 dni od dnia zakupu (otrzymania towaru) bez podania przyczyny na własny koszt, z tym że koszt ten jest mu zwracany, jeśli zwrot nastąpił najtańszą dostępną formą przesyłki.

2. W przypadku gdy dostarczony towar jest wadliwy, wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania zareklamowanego produktu. W przypadku uznania reklamacji sklep pokrywa koszty przesyłki zwrotnej reklamowanego produktu.

3. Zarówno reklamacje jak i zwroty będą rozpatrywane pod warunkiem załączenia do przesyłki dowodu zakupu (dowód doręczenia lub faktura VAT).

4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

Dane osobowe umieszczone są w zabezpieczonej bazie sklepu, która jest chroniona przed dostępem osób trzecich. Przetwarzanie danych osobowych zawartych w bazie jest wykonywane tylko i wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych sklepu w celu podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług. Przechowywanie danych osobowych jest realizowane zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 133 poz. 883). Nasi klienci mają prawo do wglądu oraz przetwarzania swoich danych osobowych a także prawo do wystąpienia o ich usunięcie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozpatrywane polubownie i na korzyść Kupującego.

2. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sytuacje sporne będą rozwiązywane na drodze sądowej.

3. Regulamin obowiązuje od dnia 12-10-2020 r. Zmiany regulaminu będą publikowane na stronie www.ketomarket.pl.